Ignore:
Timestamp:
4/18/2010 7:32:44 AM (5 years ago)
Author:
lowjoel
Message:

Merge Rudzik's first Polish Translation.

Location:
branches/eraser6/6.0
Files:
1 edited
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/eraser6/6.0

 • branches/eraser6/6.0/Eraser.Manager/Strings.pl.resx

  r1903 r1936  
  119119  </resheader> 
  120120  <data name="The program does not have the required permissions to erase the unused space on disk. Run the program as an administrator and retry the operation." xml:space="preserve"> 
  121     <value>(Untranslated)</value> 
   121    <value>Program nie wystarczających praw dostępu do wymazania nieużywanego miejsca dysku. Uruchom program jako administrator i powtórz czynność.</value> 
  122122  </data> 
  123123  <data name="The program does not have the required permissions to erase the unused space on disk." xml:space="preserve"> 
  124     <value>(Untranslated)</value> 
   124    <value>Program nie wystarczających praw dostępu do wymazania nieużywanego miejsca dysku.</value> 
  125125  </data> 
  126126  <data name="This computer has had System Restore or Volume Shadow Copies enabled. This may allow copies of files stored on the disk to be recovered and pose a security concern." xml:space="preserve"> 
  127     <value>(Untranslated)</value> 
   127    <value>Komputer miał włączony system przywracania systemu lub kopiowania woluminów w tle. To mogło stworzyć kopię plików przechowywanych na dysku i spowodować ich przywrócenie, co powinno wzbudzić zaniepokojenie o bezpieczeństwo.</value> 
  128128  </data> 
  129129  <data name="The drive {0} has disk quotas active. This will prevent the complete erasure of unused space and may pose a security concern." xml:space="preserve"> 
  130     <value>(Untranslated)</value> 
   130    <value>Dysk {0} ma włączone ograniczenie rozmiaru (quota). Przeszkodzi to całkowitemu wymazaniu nieużywanego miejsca, co powinno wzbudzić zaniepokojenie o bezpieczeństwo.</value> 
  131131  </data> 
  132132  <data name="Searching for files' cluster tips..." xml:space="preserve"> 
  133     <value>(Untranslated)</value> 
   133    <value>Poszukiwanie resztek klastrów...</value> 
  134134  </data> 
  135135  <data name="The task was cancelled." xml:space="preserve"> 
  136     <value>(Untranslated)</value> 
   136    <value>Zadanie zostało anulowane.</value> 
  137137  </data> 
  138138  <data name="Erasing cluster tips..." xml:space="preserve"> 
  139     <value>(Untranslated)</value> 
   139    <value>Wymazywanie resztek klastrów...</value> 
  140140  </data> 
  141141  <data name="Erasing unused space..." xml:space="preserve"> 
  142     <value>(Untranslated)</value> 
   142    <value>Wymazywanie nieużywanego miejsca...</value> 
  143143  </data> 
  144144  <data name="Old resident file system table files" xml:space="preserve"> 
  145     <value>(Untranslated)</value> 
   145    <value>Stara rezydentna tabela systemu plików</value> 
  146146  </data> 
  147147  <data name="Removing temporary files..." xml:space="preserve"> 
  148     <value>(Untranslated)</value> 
   148    <value>Usuwanie plików tymczasowych...</value> 
  149149  </data> 
  150150  <data name="Erasing unused directory structures..." xml:space="preserve"> 
  151     <value>(Untranslated)</value> 
   151    <value>Wymazywanie nieużywanej struktury katalogów...</value> 
  152152  </data> 
  153153  <data name="The file {0} was not erased as the file does not exist." xml:space="preserve"> 
  154     <value>(Untranslated)</value> 
   154    <value>Plik {0} nie został wymazany, bo nie istnieje.</value> 
  155155  </data> 
  156156  <data name="Erasing files..." xml:space="preserve"> 
  157     <value>(Untranslated)</value> 
   157    <value>Wymazywanie plików...</value> 
  158158  </data> 
  159159  <data name="The file {0} could not be erased because the file was either compressed, encrypted or a sparse file." xml:space="preserve"> 
  160     <value>(Untranslated)</value> 
   160    <value>Plik {0} nie mógł być wymazany, bo był skompresowany, zaszyfrowany lub rozrzedzony.</value> 
  161161  </data> 
  162162  <data name="The file {0} could not be erased because the file's permissions prevent access to the file." xml:space="preserve"> 
  163     <value>(Untranslated)</value> 
   163    <value>Plik {0} nie mógł być wymazany z powodu ograniczonego prawa dostępu do pliku.</value> 
  164164  </data> 
  165165  <data name="(locked by {0})" xml:space="preserve"> 
  166     <value>(Untranslated)</value> 
   166    <value>(zablokowane przez {0})</value> 
  167167  </data> 
  168168  <data name="Could not force closure of file \&quot;{0}\&quot; {1}" xml:space="preserve"> 
  169     <value>(Untranslated)</value> 
   169    <value>Nie można wymusić zamknięcia pliku \"{0}\" {1}</value> 
  170170  </data> 
  171171  <data name="Removing folders..." xml:space="preserve"> 
  172     <value>(Untranslated)</value> 
   172    <value>Usuwanie katalogów...</value> 
  173173  </data> 
  174174  <data name="Emptying recycle bin..." xml:space="preserve"> 
  175     <value>(Untranslated)</value> 
   175    <value>Opróżnianie kosza...</value> 
  176176  </data> 
  177177  <data name="EntropySource GUID not found: {0}" xml:space="preserve"> 
  178     <value>(Untranslated)</value> 
   178    <value>Nie znaleziono źródła entropii GUID: {0}</value> 
  179179  </data> 
  180180  <data name="Erasure method not found: {0}" xml:space="preserve"> 
  181     <value>(Untranslated)</value> 
   181    <value>Metoda wymazywania nieodnaleziona: {0}</value> 
  182182  </data> 
  183183  <data name="PRNG not found: {0}" xml:space="preserve"> 
  184     <value>(Untranslated)</value> 
   184    <value>Nie znaleziono PRNG: {0}</value> 
  185185  </data> 
  186186  <data name="Plausible deniability was selected, but no decoy files were found. The current file has been only replaced with random data." xml:space="preserve"> 
  187     <value>(Untranslated)</value> 
   187    <value>Wybrano wymazywanie z opcją prawdopodobnego zaprzeczenia, ale nie wybrano żadnych plików na przynęte. Obecny plik został zastąpiony danymi losowymi.</value> 
  188188  </data> 
  189189  <data name="The file system on the drive {0} is not supported." xml:space="preserve"> 
  190     <value>(Untranslated)</value> 
   190    <value>System plików napędu {0} nie jest wspierany.</value> 
  191191  </data> 
  192192  <data name="{0} (1 pass)" xml:space="preserve"> 
  193     <value>(Untranslated)</value> 
   193    <value>{0} (1 przebieg)</value> 
  194194  </data> 
  195195  <data name="{0} ({1} passes)" xml:space="preserve"> 
  196     <value>(Untranslated)</value> 
   196    <value>{0} ({1} przebiegów)</value> 
  197197  </data> 
  198198  <data name="Random" xml:space="preserve"> 
  199     <value>(Untranslated)</value> 
   199    <value>Losowy</value> 
  200200  </data> 
  201201  <data name="(default)" xml:space="preserve"> 
  202     <value>(Untranslated)</value> 
   202    <value>(domyślny)</value> 
  203203  </data> 
  204204  <data name="Could not load the plugin {0}.\n\nThe error returned was: {1}" xml:space="preserve"> 
  205     <value>(Untranslated)</value> 
   205    <value>Nie można było załadować wtyczki {0}.\n\nWystąpił błąd: {1}</value> 
  206206  </data> 
  207207  <data name="Eraser" xml:space="preserve"> 
  208     <value>(Untranslated)</value> 
   208    <value>Eraser</value> 
  209209  </data> 
  210210  <data name="Running on restart" xml:space="preserve"> 
  211     <value>(Untranslated)</value> 
   211    <value>Uruchomienie po restarcie</value> 
  212212  </data> 
  213213  <data name="Once every {0} days" xml:space="preserve"> 
  214     <value>(Untranslated)</value> 
   214    <value>Raz w każdy {0} dzień</value> 
  215215  </data> 
  216216  <data name="Once every day" xml:space="preserve"> 
  217     <value>(Untranslated)</value> 
   217    <value>Raz w każdy dzień</value> 
  218218  </data> 
  219219  <data name="Every weekday" xml:space="preserve"> 
  220     <value>(Untranslated)</value> 
   220    <value>Każdy dzień powszedni</value> 
  221221  </data> 
  222222  <data name="Every Monday, {0}" xml:space="preserve"> 
  223     <value>(Untranslated)</value> 
   223    <value>Każdy poniedziałek, {0}</value> 
  224224  </data> 
  225225  <data name="Every Tuesday, {0}" xml:space="preserve"> 
  226     <value>(Untranslated)</value> 
   226    <value>Każdy wtorek, {0}</value> 
  227227  </data> 
  228228  <data name="Every Wednesday, {0}" xml:space="preserve"> 
  229     <value>(Untranslated)</value> 
   229    <value>Każda środa, {0}</value> 
  230230  </data> 
  231231  <data name="Every Thursday, {0}" xml:space="preserve"> 
  232     <value>(Untranslated)</value> 
   232    <value>Każdy czwartek, {0}</value> 
  233233  </data> 
  234234  <data name="Every Friday, {0}" xml:space="preserve"> 
  235     <value>(Untranslated)</value> 
   235    <value>Każdy piątek, {0}</value> 
  236236  </data> 
  237237  <data name="Every Saturday, {0}" xml:space="preserve"> 
  238     <value>(Untranslated)</value> 
   238    <value>Każda sobota, {0}</value> 
  239239  </data> 
  240240  <data name="Every Sunday, {0}" xml:space="preserve"> 
  241     <value>(Untranslated)</value> 
   241    <value>Każda niedziela, {0}</value> 
  242242  </data> 
  243243  <data name="once every {0} week." xml:space="preserve"> 
  244     <value>(Untranslated)</value> 
   244    <value>raz w każdy {0} tydzień.</value> 
  245245  </data> 
  246246  <data name="once every {0} weeks." xml:space="preserve"> 
  247     <value>(Untranslated)</value> 
   247    <value>raz w każdy {0} tydzień.</value> 
  248248  </data> 
  249249  <data name="On day {0} of every month" xml:space="preserve"> 
  250     <value>(Untranslated)</value> 
   250    <value>W dniu {0} każdego miesiąca</value> 
  251251  </data> 
  252252  <data name="On day {0} of every {1} months" xml:space="preserve"> 
  253     <value>(Untranslated)</value> 
   253    <value>W dniu {0} każdego {1} miesiąca</value> 
  254254  </data> 
  255255  <data name=", at {0}" xml:space="preserve"> 
  256     <value>(Untranslated)</value> 
   256    <value>, w {0}</value> 
  257257  </data> 
  258258  <data name="The frequency of the recurrence should be greater than one" xml:space="preserve"> 
  259     <value>(Untranslated)</value> 
   259    <value>Częstość powtarzania się powinna być większa od jedności</value> 
  260260  </data> 
  261261  <data name="The WeeklySchedule should have at least one day where the task should be run." xml:space="preserve"> 
  262     <value>(Untranslated)</value> 
   262    <value>Tygodniowy plan powinien mieć przynajmniej jeden dzień, w którym zadanie powinno być uruchomione.</value> 
  263263  </data> 
  264264  <data name="An invalid type was found when loading the task schedule" xml:space="preserve"> 
  265     <value>(Untranslated)</value> 
   265    <value>Podczas ładowania napotkano niewłaściwy typ harmonogramu zadań</value> 
  266266  </data> 
  267267  <data name="{0} and {1} other targets" xml:space="preserve"> 
  268     <value>(Untranslated)</value> 
   268    <value>{0} i {1} inne cele</value> 
  269269  </data> 
  270270  <data name="Unused disk space ({0})" xml:space="preserve"> 
  271     <value>(Untranslated)</value> 
   271    <value>Nieużywane miejsce dysku ({0})</value> 
  272272  </data> 
  273273  <data name="Could not erase files and subfolders in {0} because {1}" xml:space="preserve"> 
  274     <value>(Untranslated)</value> 
   274    <value>Nie można było wymazać plików i podkatalogów w {0} ponieważ {1}</value> 
  275275  </data> 
  276276  <data name="Recycle Bin" xml:space="preserve"> 
  277     <value>(Untranslated)</value> 
   277    <value>Kosz</value> 
  278278  </data> 
  279279</root> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.