Changeset 1943 for trunk/eraser6


Ignore:
Timestamp:
4/24/2010 8:34:25 AM (5 years ago)
Author:
lowjoel
Message:

Updated Polish translation for Eraser trunk, from Rudzik (http://eraser.heidi.ie/trac/attachment/ticket/351/eraser6%20trunk%201923%20-edited.7z)

Location:
trunk/eraser6
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/eraser6/Eraser.Manager/Strings.pl.resx

  r1906 r1943  
  125125  </data> 
  126126  <data name="This computer has had System Restore or Volume Shadow Copies enabled. This may allow copies of files stored on the disk to be recovered and pose a security concern." xml:space="preserve"> 
  127     <value>Komputer miał włączony system przywracania systemu lub kopiowania woluminów w tle. To mogło stworzyć kopię plików przechowywanych na dysku i spowodować ich przywrócenie, co powinno wzbudzić zaniepokojenie o bezpieczeństwo.</value> 
   127    <value>Komputer miał włączoną opcję przywracania systemu lub kopiowania woluminów w tle. To mogło stworzyć kopię plików przechowywanych na dysku oraz ich przywrócenie, co powinno alarmować o zagrożonym bezpieczeństwie.</value> 
  128128  </data> 
  129129  <data name="The drive {0} has disk quotas active. This will prevent the complete erasure of unused space and may pose a security concern." xml:space="preserve"> 
  130     <value>Dysk {0} ma włączone ograniczenie rozmiaru (quota). Przeszkodzi to całkowitemu wymazaniu nieużywanego miejsca, co powinno wzbudzić zaniepokojenie o bezpieczeństwo.</value> 
   130    <value>Dysk {0} ma włączone ograniczenie rozmiaru (quota). Uniemożliwi to całkowite wymazanie nieużywanego miejsca, co powinno alarmować o zagrożonym bezpieczeństwie.</value> 
  131131  </data> 
  132132  <data name="Searching for files' cluster tips..." xml:space="preserve"> 
 • trunk/eraser6/Eraser/Strings.pl.resx

  r1906 r1943  
  176176  </data> 
  177177  <data name="Another instance of Eraser is already running but it is running with higher privileges than this instance of Eraser.\n\nEraser will now exit." xml:space="preserve"> 
  178     <value>Inne wystąpienia Erasera już działa i jest z wyższymi uprawnieniami niż to wystąpienie.\n\nEraser się zamknie.</value> 
   178    <value>Już działa inne wystąpienie Erasera i jest z wyższymi uprawnieniami niż to wystąpienie.\n\nEraser się zamknie.</value> 
  179179  </data> 
  180180  <data name="Another instance of Eraser is already running but cannot be connected to.\n\nThe error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
  181     <value>Inne wystąpienie Erasera już działa, ale nie można się z nim połączyć.\n\nWystąpił błąd: {0}</value> 
   181    <value>Już działa inne wystąpienie Erasera, ale nie można się z nim połączyć.\n\nWystąpił błąd: {0}</value> 
  182182  </data> 
  183183  <data name="Total: {0,2:#0.00%}" xml:space="preserve"> 
   
  191191  </data> 
  192192  <data name="Not completed" xml:space="preserve"> 
  193     <value>Nie kompletny</value> 
   193    <value>Niekompletny</value> 
  194194  </data> 
  195195  <data name="Completed" xml:space="preserve"> 
   
  243243  <data name="Erase {0}" xml:space="preserve"> 
  244244    <value>Wymazywanie {0}</value> 
   245    <comment>Maybe "Wymaż" is more appropriate, it depends on its context</comment> 
  245246  </data> 
  246247  <data name="Could not import task list from {0}. The error returned was: {1}" xml:space="preserve"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.